Guốc Gỗ

Guốc Nhung Đỏ

🎈Quai guốc nhung nỉ đỏ tươi và đỏ đô, mang màu này nổi bật da chân luôn nha. Nhất là những cô nàng da trắng thì thôi rồi. Rụng tim chứ chẳng chơi. 🎀 Màu này mang đi chơi cũng được,lên sân khấu diễn kịch, múa hát hay đi bưng quả càng được vì ít [...]